ข้าวหอมมะลิ (หุงข้าวขาว-ข้าวกล้อง) ไมโครเวฟ

หุงข้าวหอมมะลิ ด้วยเตาอบไมโครเวฟ 

(ข้าวขาว  และ ข้าวกล้อง) 

How to Cook Khao Hom Mali in Microwave


Microwave Hom mali Brown Rice
Microwave Brown Rice 

สูตร หุงข้าวกล้องหอมมะลิ  (ข้าวกล้อง - ฺBrown Rice) ไมโครเวฟ สำหรับ  2-3 ที่


ข้าวกล้องหอมมะลิต่อน้ำ 1:2
1. ข้าวกล้องหอมมะลิ .............. 1 1/2 หรือ 2 ถ้วย
2. น้ำ .............................................. 3 หรือ 4 ถ้วย

เวลาที่ใช้ ...............................25 นาที

พลังงานไฟฟ้า ................... 275 วัตต์
(ไฟฟ้า 1 หน่วย ทำได้ 3.6 ครั้ง)


วิธีหุงข้าวกล้องหอมมะลิ ด้วยเตาอบไมไโครเวฟ

1. ล้างข้าวกล้องหอมมะลิเบาๆ 1 ครั้ง สะเด็ดน้ำ
2. ใส่ข้าวกล้องหอมมะลิ และ น้ำ ในชามขนาดกลาง
3, เข้าไมโครเวฟ ไม่ครอบฝา อบ 800 วัตต์ 15 นาที  ค่อเนื่อง
4. ระหว่่างนั้น น้ำดือด ใน 8 นาที
5. ต้มข้าวกล้องหอมมะลิจนน้ำงวดลงปริ่มๆ ข้าว  และ ข้าวเริ่มอ่อนตัว
6. เปิดฝาครอบ นำออกมาคน เกลี่ยผิวให้เรียบ
7. เข้าไมโครเวฟ ครอบฝา อบ 450 วัตต์ 10 นาที  ต่อเนื่อง
8. ข้าวกล้องหอมมะลิสุกแลัว ผิวหน้าเรียบเสมอกันอยู่ในชาม ครอบฝา พักไว้ 3 นาที
9. ใช้ช้อนตักข้าวจากตรงกลางและคนให้ทั่วถึง
10. ได้ข้าวหอมมะลิหอมกรุ่น แห้งแต่นุ่ม หุงขึ้นหม้อ ปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า

 การทานข้าวกล้องหอมมะลิ ไมโครเวฟ
เนื่องจาก ข้าวกล้องหอมมะลิ ไมโครเวฟ ค่อนข้างเย็นเร็ว ทำเสร็จแล้ว ทานขณะที่ยังอุ่นๆ ร้อน ๆ ไม่เกิน 30 นาที

ข้าวกล้องหอมมะลิจากไมโครเวฟ ที่ทานไม่หมดในครั้งเดียว สามารถเก็บในกล่องพลาสติกปิดฝาให้แน่น ที่อุณหภูมิห้อง นำออกมาทานในวันรุ่งขึ้น นำเข้าอุ่นร้อนในไมโครเวฟ ที่ 600 วัตต์ 2 นาที


สูตร หุงข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาว - White Rice) ไมโครเวฟ

ข้าวหอมมะลิเก่า (1 ปี) ต่อน้ำ 1:1.8 (1: 1 4/5)
ข้าวหอมมะลิใหม่ ต่อน้ำ 1:1.5 (1: 1 1/2)

สูตรสำหรับ 4 ที่
ข้าวเก่า
1. ข้าวหอมมะลิเก่า (1 ปี) ....... 2 ถ้วย
2. น้ำ ................................... 3.6 ถ้วย
ข้าวใหม่
1. ข้าวหอมมะลิใหม่ ............... 2 ถ้วย
2, น้ำ ...................................... 3 ถ้วย


เวลาที่ใช้ ........................ 12-15 นาที

พลังงานไฟฟ้า ...................148-170 วัตต์
(ไฟฟ้า 1 หน่วย ทำได้ 5.8-6.7 ครั้ง)


วิธีหุงข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาว) ด้วยเตาอบไมไโครเวฟ

1. ล้างข้าวขาวหอมมะลิเบาๆ 1 ครั้ง สะเด็ดน้ำ
2. ใส่ข้าวขาวหอมมะลิ และ น้ำ ในชามขนาดกลาง
3, เข้าไมโครเวฟ ครอบฝา อบ 800 วัตต์ ุุ 5 นาที (น้ำดือด ใน 5-6 นาที )
4. หยุดไมโครเวฟ เปิดฝาครอบ อบต่อ 5 นาที
5. ต้มข้าวขาวหอมมะลิ จนน้ำงวดลงปริ่มๆ ข้าว ข้าวพองตัวขึ้น ยังสุกไม่ทั่วถึง
6. เปิดฝาครอบ นำชามข้าวขาวหอมมะลิออกมาคน เกลี่ยผิวให้เรียบ
7. เข้าไมโครเวฟ ครอบฝา อบ 450 วัตต์ 2-5 นาที  ต่อเนื่อง
8. ข้าวขาวหอมมะลิสุกแลัว ครอบฝา พักไว้ 3 นาที
9. ใช้ช้อนตักข้าวจากตรงกลาง และคนไปรอบๆ
10. ได้ข้าวขาวหอมมะลินุ่มๆ เรียงเม็ดขาวสวย หอมกรุ่น หุงขึ้นหม้อ ปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า


เกร็ด

1. "สหภาพยุโรปได้รับรองการจดทะเบียนชื่อ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung
Kula Rong-Hai) อย่างเป็นทางการเพื่อคุ้มครองตามภูมิประเทศที่ผลิต (Protected Geographical Indications: PGI) จำกัดการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อในพื้นที่แหล่งผลิตเท่านั้น 4 มีนาคม 2556"

ทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากพื้นที่ 5 จังหวัด ทั้งร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร เป็นผลิตภัณฑ์แรกของไทย  รวมถึงผลิตภัณฑ์แรกของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ได้รับการรับรอง ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จาก สหภาพยุโรป (European Union)

เน้นว่า ชื่่อ ที่ได้รับการคุ้มครอง จีไอ ยุโรป ดังกล่าว สะกดคำ ตามภาษาไทยว่า

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)

ข้าว = Khao ไม่มีคำว่า Rice
หอมมะลิ = Hom Mali ไม่ใช่ Jasmine
ทุ่งกุลาร้องไห้ = Thung Kula Rong-Hai

2. ข้าวหอมมะลิ ธรรมชาติ เป็นข้าวที่หอมกรุ่นกลิ่นใบเตยอ่อนๆ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้าวเหนียว ไมโครเวฟ